Рекламации

По-долу ще намерите формуляр за подаване на рекламация и етикет. Попълненият формуляр заедно с копие на фактурата сложете към пакета със стоката, а на самия пакет залепете попълнения етикет с адреса.

OФормуляр за Рекламация
Горе